10-2022-Анкетна карта за студенти


        Здравейте,

В търсене на значими съвременни характеристики на начина на живот и здравния статус на българския гражданин в ХХІ век Национален център по обществено здраве и анализи провежда представително проучване на нагласите и поведението на студентите в България по отношение на употребата на медикаменти, алкохол, тютюн и други психоактивни вещества в страната. Изследването има научно-приложен характер и ще подпомогне институциите и организациите в страната в търсенето на надеждни и приемливи подходи при формиране на адекватни дейности в областта на общественото здравеопазване.

Анкетата е АНОНИМНА. Получената информация ще бъде оповестена само в обобщен вид, никой извън изследователския екип няма да види конкретните отговори на който и да е от Вас. Надяваме се, че ще отговорите възможно най-откровено и точно на всеки въпрос.

Това не е тест, така че няма верни и грешни отговори. Моля при всеки въпрос заграждайте с кръгче номера на отговора, който искате да дадете. Ако не намерите отговор, който точно отразява мнението Ви, посочете този, който е най-близък до него. Посочвайте само по един отговор на въпрос освен там, където изрично е отбелязано, че са възможни повече отговори. В случаите, в които не са изредени възможни отговори изписвайте Вашия отговор със свободен текст.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!