03.2020 - ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ
Здравейте, екип на Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно със социологическа агенция СОВА ХАРИС провеждат кратка анкета сред бизнеса в България, която се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“.
 
Попълването на въпросника ще Ви отнеме около 5 минути и  ще помогне за нашите изследвания и анализи в областта на Корпоративната социална политика и Иновациите.
 
Благодарим Ви за отделеното време!
Q1. През последните 3 години, Вашата фирма инвестирала ли е във(можете да посочите повече отговори)
Q2. Корпоративната култура на вашата фирма подпомага ли нейните икономически постижения (резултати)?
Q3. Във вашето предприятие има ли разработени иновативни продукти и услуги?
Q4. Каква специфична стратегия или действия бихте предприели за повишаване конкурентоспособността на Вашето предприятие?

Моля, опишете с няколко думи

Q5. Как се осъществяват вътрешните комуникации във вашата фирма? (можете да посочите повече отговори)
Q6. Системата за вътрешна комуникация във Вашата фирма мотивира ли  служителите за изпълнение на служебните им задължения?
Q7. Как поддържате имиджа на вашата фирма в публичното пространство? (можете да посочите повече отговори)
Q8. През последните 3 години във Вашата фирма/организация има ли промяна на разпределението на работните задължения и механизмите за вземане на решения?
Q9. През последните 3 години, Вашата фирма/организация поддържа ли партньорски взаимоотношенията си с други фирми/ организации
Q9a. При предлагането на нова услуга или създаването на нов продукт (в зависимост от областта на дейност на Вашата фирма), включвате ли/ допитвате ли се до Вашите портньори и клиенти относно новия продукт/услуга, преди  предлагането на продукта/услугата на пазара? (можете да посочите повече отговори)
Q10. Във вашата фирма прилагате ли концепцията за Корпоративна социална отговорност?
Q11. Имате ли иновации, свързани с Корпоративна социална отговорност?
Q13. В какъв сектор работи Вашето предприятие/фирма? 
Q14. Във Вашето предприятие/фирма броят на заетите/работещите е:
Q15. Дейността на Вашето предприятие/фирма в кой регион се извършва?
Q16. Моля, посочете името на Вашата Фирма

Q17. Фирмата е:

Благодарим Ви за отделеното време!

За даприключите с анкетата моля, натиснете бутона << ИЗПРАТИ >> !
 
ViaCall
Viacall