09.2022 - СЖББ - Онлайн Анкетна - Съвет на Жените в Бизнеса в България

Уважаеми членове и приятели на СЖББ,

 

СЖББ дава старт на нова инициатива, която цели да получим реална представа за нивата на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване.
 
Моля, отделете малко време и се включете в проучването, организирано съвместно с агенция Trend, за да споделите практиките във вашата компания като наш ценен член и приятел.  Информацията ще бъде използвана и представяна само в акумулиран вид на база отговорите на всички и конкретни отговори на дадена компания няма да бъдат публично анонсирани.
 
Нека заедно създадем облика на съвременния корпоративен живот в страната ни.
Благодарим ви!

* S1. Във Вашата компания има ли или няма вътрешен нормативен документ, утвърждаващ принципите на многообразие, равнопоставеност и приобщаване, и гарантиращ среда, в която индивидуалните различия са високо ценени? Един отговор!
* Q1. От колко души е съставена вашата компания? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

души

* Q2. Моля, посочете от колко души е съставен управителния орган на вашата компания? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

души

* Q3. А колко жени има в управителния орган на вашата компания? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

жени

* Q4. Моля, посочете от колко души е съставен целият мениджърски екип на Вашата компания (всички позиции, имащи формални отговорности, свързани с управление на екип)? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

души

* Q5. А колко процента са жените в целия мениджърски екип на Вашата компания (всички позиции, имащи формални отговорности, свързани с управление на екип)? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

жени

* Q6. А колко процента е представителството на жените във Вашата компанията като цяло? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

жени

* Q7. Моля, посочете какво е представителството на различните поколения във Вашата компания спрямо общия брой служители? Моля, запишете! Един отговор!
Only numbers may be entered in these fields.
  • (---%)
  • (---%)
  • (---%)
  • (---%)
* Q8. Моля, посочете колко процента е представителството на хората във Вашата компания с националност различна от българска? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

%. хора с националност различна от българска

* Q9. Моля, посочете какво е представителството на трудоустроените служители във Вашата компания (с 50% и по-висока трудоустроеност)? Моля, запишете! Един отговор!
В това поле могат да бъдат въвеждани само числа.

Бр. служители с ТЕЛК равен или над 50%

* Q10. Вие лично как бихте оценили Вашата компания по отношение това доколко сградите, в които осъществява дейност, са достъпни за служители/клиенти със специфични потребности (physical accessibility)? Моля, запишете! Един отговор!
* Q11.Вие лично как бихте оценили вашата компания по отношение това доколко използваните технологии и ИТ приложения са достъпни за служители/клиенти със специфични потребности (digital accessibility)? Моля, запишете! Един отговор!
*

Q12. Как бихте представили амбициите на вашата компания в средносрочен план (до 3-5 г.) по отношение утвърждаване на принципите и добрите практики, свързани с многообразието, равнопоставеността и приобщаването? Моля, запишете!

Благодарим Ви за отделеното време!

За да приключите интервюто моля, натиснете бутона
<<Изпрати>>