08-2017 - Енергоносители

Здравейте, от агенция Маркетинг Салюшънс, провеждаме кратка анкета сред интернет аудиторията, относно цените и качеството на ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ, ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ дружества и качеството на техните услуги!

Анкетата е много кратка и отнема около 5 минути. Ще сме Ви БЛАГОДАРНИ, да отделете тези 5 минути и да отговорите на въпросите.

БЛАГОДАРИМ на всички за съдействието.

*А0. Какъв вид енергоносител/и използвате във Вашето домакиство (за работа на електроуреди, топла вода, отопление)? Моля, отбележете всеки верен отговор!
*А1. Какъв вид енергоносител/и използвате във Вашето домакиство за ОТОПЛЕНИЕ? Моля, отбележете всеки верен отговор!
*А2. Какъв вид енергоносител/и използвате във Вашето домакинство за ТОПЛА ВОДА? Моля, отбележете всеки верен отговор!
*А3. Кое от следните твърдения според Вас /лично/ е вярно за всеки от енергоносителите по отношение на цената за крайните потребители?
  Цената е изключително висока, непосилна за мен Цената е висока, и трудно плащам сметките Цената е висока, но не ме затруднява Цената е нормална/ по силите ми е и не ме затруднява, не се ограничавам Цената е ниска, изобщо не ме затруднява Не мога да преценя Не ползвам този енергоизточник
*А4. До каква степен, според Вас лично, всеки от енергоизточниците замърсява околната среда? Моля, използвайте скала от 1 до 10, където 1 е изобщо не замърсява, а 10 - замърсява в изключително голяма степен. Може да използвате всяко число от скалата от 1 до 10, така че да отговаря на Вашето мнение.
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
 • 1
  10
*А5. Вие във Вашето домакинство на кое електроразпределително дружество сте клиент?
*А7. Знаете ли, че можете да смените енергоразпределителното си дружество?
*А8. На какво планирате да се отоплявате през следващата зима? Ако използвате повече от един енергоизточник за отопление, моля, отбележете този, който използвате в по-голяма степен/ за поголяма площ във Вашето жилище.
*А9. Какво би Ви накарало да смените основния енергоизточник за отопление във Вашето домакинство? До 3 отговора!
На финала, ще Ви помолим да отговорите на няколко демографски въпроса с цел класификация!
*D1. Вие сте?
*D2. Какво е Вашето завършено образование към момента?
*D3. В коя от следните възрастови групи попадате?
*D4. В какъв тип населено място живеете?
*D5.  Какъв е професионалният Ви статус?
*D6.  Вашето домакинство живее в:

Благодарим Ви за отделеното време! 

Моля, натиснете бутона <<ИЗПРАТИ>>, за да приключите анкетата.
ViaCall
Viacall